nieuws

Werknemer wil een flexibeler collectief pensioen

Instroom

Werknemer wil een flexibeler collectief pensioen

Vier op de tien werknemers in loondienst willen het collectieve pensioen flexibiliseren en meer naar eigen inzicht inrichten. Van deze groep werknemers is de helft bereid om meer premie te betalen om eerder te kunnen stoppen met werken. 35 procent van de werknemers voelt nog niets voor meer inbreng in de collectieve regelingen.

Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden uitgevoerd door TNS-Nipo naar het collectieve pensioen onder 1301 werknemers. 30 procent van de ondervraagden wil een extra storting gebruiken om tot een hoger pensioen te komen.Opvallend is dat vrouwen het minder erg vinden dan mannen om een lagere inleg te betalen en daardoor pas later met pensioen te kunnen. Ook jongeren in de leeftijd van 21 tot 34 jaar zouden verhoudingsgewijs vaker voor het betalen van minder premie kiezen en dus voor een lagere pensioenuitkering of later stoppen met werken.

De mensen die nog niet toe zijn aan een flexibeler collectief pensioen zeggen tevreden te zijn met de huidige pensioenvoorziening en zij vrezen te grote onzekerheid. Zij willen risico's liever uitsluiten. 26 procent  van de ondervraagde werknemers twijfelt nog of heeft geen mening over een flexibeler collectief pensioen.

(Bron: Nationale Nederlanden)

Reageer op dit artikel