nieuws

‘Beperken levensloopregeling is contractbreuk’

Instroom

‘Beperken levensloopregeling is  contractbreuk’

De FNV noemt het afschaffen van prepensioen een ernstige contractbreuk. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt die mogelijkheid afgeschaft. Zelfs als werknemers hiervoor individueel gespaard hebben via de levensloopregeling.

Tot nu toe konden medewerkers in bepaalde sectoren dankzij deze regeling vanaf 60 jaar stoppen met werken. In plaats van de levensloopregeling komt er een vitaliteitsregeling, maar deze kan niet benut worden voor een vervroegd uittreden. Voor bepaalde zware beroepen geldt nog een uitzondering, maar de mogelijkheden worden steeds verder uitgekleed, aldus de FNV.
De nieuwe regering wil beide regelingen vervangen door een zogeheten vitaliteitsregeling. Deze kan  kan volgens het regeerakkoord niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden. De Politiebond NPB tekent ook protest aan. Samen met de vakcentrale wil de bond vechten voor het behoud van de flexibele pensioenopties. De FNV meent dat weinig mensen gebruik zullen maken van de vitaliteitsregeling. Volgens  de vakcentrale neemt slechts 5% van de werknemers deel aan de levensloopregeling en bijna driekwart doet dit om eerder te kunnen stoppen met werken. 

Reageer op dit artikel