nieuws

EU-geld voor ontslagen drukkers

Instroom

EU-geld voor ontslagen drukkers

Nederland krijgt 10,5 miljoen euro uit Brussel om meer dan drieduizend ontslagen personeelsleden uit de drukkerij- en uitgeverijsector weer aan de slag te helpen.

De Europese Commissie heeft dat maandag besloten. Het geld is bestemd voor mensen die op straat kwamen te staan bij in totaal 213 ondernemingen.

Het Kenniscentrum in de grafimediabranche GOC heeft deze subsidie aangevraagd bij EZ in het kader van het C3-project (Centrum Creatieve Carrières). Volgens directeur Henk Vermeulen van GOC is de grafische industrie de eerste sector die deze subsidie toegekend heeft gekregen. Het geld is bedoeld voor werkeloze grafici die in 2009 ontslagen zijn. Voor diegenen die dit jaar ontslagen zijn is een tweede subsidie aangevraagd. De Europese steun kan gebruikt worden voor scholing, begeleiding naar werk en voor het opzetten van een eigen bedrijf.

C3 is een gezamenlijk initiatief  van werkgevers en werknemers in de uitgeefbranche en de grafimedia-industrie. Binnen het subsidietraject kunnen werkgevers en werknemers 65% van de kosten die gemoeid zijn met van werk naar werk begeleiding vergoed worden. Het kan ook zijn dat een bedrijf dat een sociaal plan uitvoert, daarvan een gedeelte van de kosten terugkrijgt. Het kan ook zijn dat in geval van een faillissement het UWV gebruik maakt van de subsidie om de kosten die met een nieuw loopbaantraject te maken hebben vergoed krijgt.

Reageer op dit artikel