nieuws

HRM’ers optimistisch over werkgelegenheid

Instroom

HRM’ers optimistisch over werkgelegenheid

Nederlandse werkgevers zijn positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bijna 85 procent verwacht dat het personeelsbestand in 2010 en 2011 in hun bedrijf gelijk blijft of zelfs toeneemt. Dit blijkt uit een enquete door UWV onder personeelsmanagers van middelgrote en grote organisaties.

De arbeidsmarkt toont slechts een voorzichtig herstel. Toch verwacht 45 procent van de ondervraagde bedrijven dat de vraag naar personeel dit jaar en volgend jaar zal groeien. Nog eens 40 procent denkt dat het personeelsbestand gelijk blijft. Een minderheid (15 procent) denkt minder mensen nodig te hebben.

Het bedrijfsleven ziet vergrijzing van het personeelsbestand als de grootse uitdaging voor hun bedrijf (38 procent), gevolgd door behoud van personeel (32 procent) en het opleiden van de medewerkers (17 procent). Opvallend genoeg ziet maar 13 procent werving van nieuw personeel als de belangrijkste opgave voor de komende jaren.

Een nieuw kabinet zou vooral prioriteit moeten geven aan het terugdringen van administratieve lasten, zo blijkt verder uit de enquete. 34 procent noemt dit als belangrijkste aandachtspunt, gevolgd door het ontslagrecht (28 procent) en regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (26 procent). Aan diversiteitsbeleid wordt relatief weinig waarde gehecht (12 procent).

De enquete is tijdens de UWV werkgeverscongressen gehouden onder 2.200 HRM-managers, personeelsadviseurs en salarisadministrateurs van bedrijven met meer dan 150 werknemers.

Reageer op dit artikel