nieuws

Kilometervreter moet zijn rijbewijs inleveren

Instroom

Kilometervreter moet zijn rijbewijs inleveren

Een ict’er die voor zijn werk veel op de weg moet zitten, is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij zestig kilometer te hard reed. Zijn werkgever hoopt de officier van justitie nog te vermurwen, maar vraagt zich af wat hij kan doen als dat niet lukt.

In eerste instantie is het advies om te bekijken of deze werknemer zolang andere werkzaamheden kan doen waarvoor hij niet zelf achter het stuur hoeft te kruipen. Misschien kan hij met het openbaar vervoer naar klanten, of meerijden met collega’s, of werkzaamheden op kantoor verrichten. Maar als dat allemaal niet kan, is het advies om te stoppen met loondoorbetaling. De algemene regel is immers ‘geen werk, geen loon’. Die regel kan worden opzijgezet als iemand kan aantonen dat hij niet kan werken vanwege een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen. Maar of daarvan sprake is, in dit geval? Dat kan deze werknemer vergeten.
Zestig kilometer te hard rijden is geen overtreding maar een misdrijf, een misdrijf dat iemand opzettelijk pleegt. Zelfs mensen die zich beroepen op medische noodgevallen komen daar niet mee weg als ze zich hiervoor moeten verantwoorden. Laat staan iemand die aanvoert dat hij graag op tijd bij een klant wou aankomen. Werkdruk of geen werkdruk. Van de brief die deze werkgever aan de officier van justitie schreef, mag dan ook niet veel worden verwacht.
Vandaar het advies om te kijken wat deze werknemer nog wél kan doen, en voorlopig geen loon te betalen als zulke alternatieven er niet zijn. Daarbovenop moet deze vragensteller alvast een officiële waarschuwing aan de hardrijder sturen waarin staat dat hij zich als werkgever alle rechten voorbehoudt als komt vast te staan dat de intrekking van het rijbewijs definitief is.
Ook kan de werkgever eventuele kosten die hij vergoedt voor autogebruik inhouden zolang de werknemer niet mag rijden.

Reageer op dit artikel