nieuws

Ontslaan ambtenaren kost ministeries veel geld

Instroom

Ontslaan ambtenaren kost ministeries veel geld

Het ministerie van Vrom heeft al jaren te weinig geld voor de personeelskosten. Daarom leent het ministerie voor volgend jaar 29 miljoen euro uit het Waddenfonds om de kosten te dekken. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De hoge kosten zijn mede het gevolg van de sterke rechtsbescherming van ambtenaren.

Het kabinet wil deze speciale bescherming afschaffen. Het probleem is dat het ontslaan van ambtenaren de kosten niet meteen omlaag haalt. De overheid betaalt geen WW-premies en heeft dus geen recht op WW-uitkeringen. Ambtenaren hebben wel recht op WW en daarom moeten ministeries het geld voor de WW op hun eigen begroting boeken. Aangezien ambtenaren maximaal recht hebben op 38 maanden WW, kan deze post flink oplopen. Bovendien hebben veel ambtenaren recht op een bovenwettelijke WW-uitkering en krijgen ze een extra aanvulling.
Een andere kostenpost voor Vrom is dat door de reorganisatie veel ambtenaren in een hogere schaal zitten dan nodig is voor hun huidige functie. Het kabinet wil nu ook het ontslagrecht van ambtenaren wijzigen zodat de overheid eenvoudiger kan reorganiseren.

Reageer op dit artikel