nieuws

Overwerktarief voor parttimers

Instroom

Overwerktarief voor parttimers

Op een buitenlandse vestiging willen wij Nederlandse medewerkers op tijdelijke basis laten inspringen. Daar komen wat ons betreft ook parttimers voor in aanmerking. Zij zullen dan zolang fulltime werken. Moeten wij over het verschil een overwerktarief betalen? En hoe zit het met reisuren?

Het gaat in dit geval om een onderneming die zijn klantenserviceafdeling naar Hongarije verplaatst. De vragensteller wil daar, op basis van vrijwilligheid, Nederlandse werknemers voor enkele weken naartoe sturen om de nieuwe Hongaarse collega’s in te werken.
In zo’n geval geldt als hoofdregel dat er contractvrijheid is: je kunt met werknemers die ervoor voelen, afspreken dat zij gedurende zo’n periode een bepaalde vergoeding krijgen. De parttimers onder hen zou je kunnen vragen om gedurende die tijd fulltime te werken, zonder overwerkvergoeding.
In dit geval hebben we echter ook te maken met een cao. En die bepaalt, zonder mogelijkheid om daarvan af te wijken, dat overwerkvergoedingen betaald moeten worden. De vragensteller zal dus voor zichzelf moeten uitmaken of het wel de moeite loont om parttimers voor deze klus te vragen.
Ook voor de reisuren bevat zijn cao een niet voor afwijking vatbare bepaling; deze moeten vergoed worden als arbeidsuren, óók als ze ‘s avonds of in het weekend vallen.

Reageer op dit artikel