nieuws

Waarde van vakantiedagen vaststellen

Instroom

Waarde van vakantiedagen vaststellen

In onze bedrijfsregeling willen we een bepaling opnemen over de afkoop van vakantiedagen. Daarbij willen we de waarde van af te kopen vakantiedagen vaststellen op het loonpeil dat geldt op december 2010. Kan dat?

Deze vraag behelst slechts één element uit een reeks bepalingen waarover deze vragensteller ons advies vroeg. In het kort komt zijn plan erop neer om ‘opgespaarde’ vakantiedagen in geld af te kopen, en de tijdstippen waarop dat gebeurt te laten afhangen van de hoogte van het opgespaarde tegoed: éénmalig (in februari 2011) bij tegoeden tot 2500 euro, en gespreid over meerdere jaren wanneer de stuwmeren groter zijn.
Nu moeten we vooropstellen dat het afkopen van vakantiedagen alleen is toegestaan wanneer het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat. Elk beding dat iets anders bepaalt, is vernietigbaar, want een afwijking van dwingend recht. Bovendien moet het schriftelijk zijn geregeld.
Dat gezegd zijnde: de waarde die bovenwettelijke vakantiedagen vertegenwoordigen, wordt bepaald door het loonpeil op het moment van ‘afrekenen’. Het bedrag is dus niet op voorhand te fixeren, zoals deze vragensteller wil. Tevens moet duidelijk zijn dat bij het opnemen van vakantiedagen de oudst opgebouwde rechten het eerst moeten worden afgeschreven, met voorrang voor de verplichte vakantiedagen.
Overigens hebben we deze vragensteller er nog op gewezen wat de bepalingen zijn omtrent het eenzijdig wijzigen van overeengekomen arbeidsvoorwaarden. De kans is immers groot dat daarvan sprake is, bij het invoeren van nieuwe regelingen of het herzien van oude.

Reageer op dit artikel