nieuws

Werkgever in problemen bij pensioenoverdracht

Instroom

Werkgever in problemen bij pensioenoverdracht

Bedrijven kunnen vanaf 1 januari tot tienduizenden euro’s moeten bijbetalen voor de waardeoverdracht van een vertrekkende medewerker.

Een ex-werknemer die ervoor kiest de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar zijn nieuwe werkgever, stelt de pensioenverzekeraar en de voormalige werkgever vanaf 2011 voor een probleem. Vanwege de nieuwe rekenregels die vanaf dat moment gelden zal deze pensioenverzekeraar te weinig geld in kas hebben. Dit zal deze verzekeraar verhalen op de oude werkgever. Probleem is dat de pensioenpremies bij verzekeraars veelal vastgesteld op basis van een verwacht rendement van 4%. Omdat toezichthouder De Nederlandsche Bank deze vanaf 2011 verlaagt naar 2,984% ontstaat een financieel gat dat kan oplopen tot enkele tienduizenden euro's.

Dit probleem zou uitsluitend spelen bij verzekeraars, niet bij pensioenfondsen, die zelf opdraaien voor het verlies van waardeoverdracht. Volgens directeur pensioenen Frits Bart van Aegon speelt het probleem minder bij grote bedrijven omdat de in- en uitstroom van personeel ongeveer gelijk is. Maar Bart erkent het vooral voor kleine werkgevers (15 mensen in dienst) het gat van de waardeoverdracht een financiële last kan zijn als personeel ontslag neemt.

Reageer op dit artikel