nieuws

Werkloze vaak aan de slag in andere sector

Instroom

Werkloze vaak aan de slag in andere sector

Werkzoekenden die ook buiten de eigen sector zoeken naar werk, vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Bijna tweederde van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden vond afgelopen jaar een baan in een andere sector.

Dit blijkt uit onderzoek van UWV Werkbedrijf naar de dynamiek op de arbeidsmarkt in crisisjaar 2009. Het Werkbedrijf gebruikt de resultaten van het onderzoek om werkzoekenden gerichter te begeleiden naar een nieuwe baan.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die hun baan verloren in sectoren die hard werden getroffen door de crisis vaak overstapten naar andere sectoren. In de metaalindustrie gold dit zelfs voor 90 procent van de werknemers. In de collectieve sector daarentegen werd minder vaak overgestapt. Zo bleef 54 procent van de werkvinders uit de zorg werken in dezelfde sector. Hier waren de baankansen het afgelopen jaar relatief goed en geldt bovendien dat specifieke beroepscompetenties een overstap naar een andere sector beperken.

Uit het onderzoek volgt ook dat de uitzendsector een cruciale rol inneemt voor werkzoekenden. Ruim een kwart van de mensen die overstapten kwam in een uitzendbaan terecht. Het onderzoek laat bovendien zien dat werkzoekenden die uit een uitzendbaan komen na de werkloosheidsperiode vaak in andere sectoren een baan vinden. Voor werkzoekenden die buiten hun sector aan de slag gingen, had een switch soms ook een keerzijde blijkt uit het rapport. De nieuwe baan werd nogal eens aanvaard tegen minder gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals een tijdelijk contract of lager loon. Dit kan er op duiden dat een deel van de ontslagen werknemers afgelopen jaar noodgedwongen overstapte vanwege de slechte situatie in de eigen sector.

Het onderzoek van UWV Werkbedrijf is gedaan onder een kwart miljoen werkzoekenden die in 2009 werk vonden. Het is voor het eerst dat het kon worden uitgevoerd, door klantgegevens van UWV te koppelen aan gegevens van de polisadministratie. UWV Werkbedrijf gebruikt de resultaten van het onderzoek om een beter beeld te krijgen van de sectoren die kansen bieden aan werkzoekenden. Werkcoaches van het WERKbedrijf kunnen hen zo beter stimuleren om breder naar werk te zoeken. Dit doen ze door de nadruk te leggen op competenties die ook in andere sectoren van pas komen. Op de Landelijke Banenmarkt die vandaag op honderd plaatsen in het land plaatsvindt zet UWV WERKbedrijf hier breed op in, bijvoorbeeld door het aanbieden van competentietests. De banenmarkt trekt naar verwachting 100.000 bezoekers.

Reageer op dit artikel