nieuws

CBS: Veel werknemers tevreden ondanks crisis

Instroom

CBS: Veel werknemers tevreden ondanks crisis

Ondanks de crisis zijn de meeste werknemers tevreden met hun werk. Dat concludeert het CBS in het vandaag uitgekomen boek De Nederlandse Samenleving 2010. Uit het boek blijkt ook dat ruim vier op de tien werknemers langer wil doorwerken.

Het percentage werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in de laatste vier jaar verdubbeld. Bij ouderen is die bereidheid overigens geringer dan bij jongeren.  Aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven schetst het CBS een actueel beeld van welvaart en welzijn van Nederlandse burgers, met oog voor verschillen tussen bevolkingsgroepen en regio's. Het CBS constateert een duidelijk verschil tussen hoog-en laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven langer en hebben meer vertrouwen in andere mensen, de politiek en instituties.

De inkomensongelijkheid is in Nederland sinds 2006 licht gestegen, maar in vergelijking met andere Europese landen is die toename gering. Het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens is licht gestegen tot 8 procent, nadat het sinds begin van de jaren negentig van de vorige eeuw vrijwel continu daalde.
Sinds het najaar van 2008 liep de werkloosheid in Nederland op. Vanaf het tweede kwartaal van 2010 is aan de stijging van de werkloosheid een einde gekomen. Vooral mannen, jongeren en niet-westerse allochtonen verloren hun baan en stroomden naar de WW. Jongeren met een startkwalificatie vinden vaker werk dan jongeren zonder startkwalificatie. Het aantal jongeren dat geen startkwalificatie heeft en ook geen onderwijs meer volgt, is flink gedaald. Allochtonen verlaten de school vaker voortijdig dan autochtonen, maar het verschil wordt kleiner.

Het opleidingsniveau van Nederlanders is in het afgelopen decennium aanzienlijk gestegen. Meisjes volgen tegenwoordig vaak een hogere opleiding in het voortgezet onderwijs, maar ook jongens leren vaak langer door en stapelen meer diploma's. Mannen zijn nog altijd hoger opgeleid dan vrouwen, maar vrouwen maken een inhaalslag.

Reageer op dit artikel