nieuws

Kamp: gedwongen premiestijging onwenselijk

Instroom

Kamp: gedwongen premiestijging onwenselijk

De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Henk Kamp (Sociale Zaken) versoepelen volgend jaar de regels voor premieheffing van pensioenfondsen. Daarmee is een dreigende gedwongen stijging van de premies in 2011 van de baan.

Dat heeft minister Kamp maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs aangegeven dat volgens de bestaande regels de pensioenpremies mogelijk met 20 tot 30 procent zouden moeten stijgen. Kamp vindt een dergelijke premiestijging op dit moment ongewenst, ,,juist nu hij met werkgevers en werknemers probeert begin 2011 afspraken te maken over AOW en aanvullend pensioen''. Ook vindt hij verdere premiestijgingen schadelijk voor het economisch herstel, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland.

Daarom krijgen pensioenfondsen de mogelijkheid om volgend jaar lagere premies te innen dan volgens de regels eigenlijk zou moeten. Fondsen die in zwaar financieel weer verkeren, krijgen met deze tijdelijke regel de mogelijkheid om in de loop van volgend jaar te bepalen hoe ze hun financiële positie gaan verbeteren.

Pensioenfondsen kunnen kiezen uit verschillende opties, waaronder het verhogen van de premies, het korten op pensioenen of het achterwege laten van indexering. Volgens DNB moeten premies vanaf 2012 weer bijdragen aan herstel.

Zowel vakcentrale FNV als werkgeversorganisatie VNO-NCW juicht de tijdelijke maatregel toe. .De FNV is ,,blij dat Kamp en DNB inzien dat een rigoureuze premiestijging per 2011 onwenselijk is'', aldus de FNV. Wel is de vakcentrale benieuwd hoe de versoepeling er precies uitziet en of dit recht doet aan de brandbrief van de Stichting van de Arbeid (Star) , waarin werkgevers en vakbeweging eerder hun zorgen uiten over de premie. Volgens de Star kunnen werkgevers die een groot deel van de premie betalen, een dergelijke stijging niet opbrengen.

Ook VNO-NCW is blij dat Kamp hiertoe heeft besloten. ,,Wij ontkennen de problemen bij de pensioenfondsen niet'', aldus VNO-NCW. Maar een oplossing daarvoor zoeken de werkgevers in het pensioenakkoord dat de sociale partners eerder dit jaar sloten. Volgens dat akkoord gaat de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 omhoog naar 66 en stijgt die vervolgens mee met de levensverwachting.

 

Reageer op dit artikel