nieuws

Vergeet de single niet

Instroom

Vergeet de single niet

Partnerpensioen, zwangerschapsverlof, vrije dagen voor huwelijk en partnerschapsregistratie. Voor de gelukkige gezinnen en samenwonenden zijn de zaken goed geregeld in wetten en cao’s. Maar hoe zit het met de single, al dan niet kinderloos? ‘Er hoort gelijke behandeling te zijn in loon naar werken, maar nu is het loon naar gezinssituatie.’

Wie zijn die p&o'ers?
440 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld (74% vrouw, 26% man; gemiddelde leeftijd 40 jaar). Alle respondenten zijn werkzaam in een p&o-functie; 76% doet dit in loondienst, 15% in overheidsdienst en 10% als ondernemer/zelfstandige. 65% geeft in zijn functie geen leiding, de rest geeft leiding aan 1-5 medewerkers (25%), 6-10 medewerkers (4%), 11-20 medewerkers (3%) of meer dan 20 medewerkers (3%). Van de respondenten heeft 74% een relatie en 26% is single. 43% van de respondenten is getrouwd en woont samen. 55% heeft thuiswonende kinderen, 45% heeft dit niet. De respondenten met kinderen zijn vaker man (32%) dan vrouw (21%).

Singles vs. Relaties
– Wanneer bij een reorganisatie gekozen moet worden tussen twee collega's; een single en iemand met een gezin geeft 92% aan dat de gezinssituatie geen enkele rol speelt.
– Op de stelling van singles mag je meer flexibiliteit verwachten op het gebied van overwerk. Zij kunnen makkelijker doorwerken in hun privé-uren antwoordt 81% (helemaal) mee oneens en 19% (helemaal) mee eens.
– Met de stelling voor een single is het minder erg om met de feestdagen te werken, is 94% het (helemaal) mee oneens en 6% het (helemaal) mee eens.
– 81% denkt dat collega's soms misbruik maken van de gezinssituatie (bijvoorbeeld: ik heb zin om naar huis te gaan, dus ik zeg maar dat mijn kind ziek is). 15% denkt dat dit nooit gebeurt, 4% denkt dat dit vaak gebeurt en 0,2% denkt dat dit altijd gebeurt.
– Op de stelling singles hebben te weinig begrip voor de stress die werkende ouders ondervinden, heeft 67% (helemaal) mee oneens geantwoord en 33% (helemaal) mee eens.
– De antwoorden op de stelling ik ben eerder bereid om een mantelzorger tegemoet te komen dan een collega die flexibiliteit vraagt om voor de kinderen te zorgen, waren als volgt; nee, je moet altijd proberen mensen tegemoet te komen, ongeacht de reden (88%) en ja, je kiest zelf voor kinderen, maar je kiest er niet voor dat een naaste langdurig zorg nodig heeft (12%).
– Met de stelling als ouders met kinderen flexibel mogen werken, mogen mensen zonder kinderen dat ook. Het is de verantwoordelijkheid van HRM om te zorgen voor eerlijk beleid is 90% het (helemaal) eens en 10% het (helemaal) oneens.

Singles vs. Relaties
– Op de vraag wat men zou kiezen wanneer gekozen moet worden tussen twee collega's bij een reorganisatie, kiezen de respondenten met een relatie vaker ik geef voorrang aan degene met een gezin, omdat van zijn/haar inkomen ook anderen afhankelijk zijn (9%) dan de singles (2%).
– De respondenten met een relatie zijn het meer eens met de stelling voor een single is het minder erg om met de feestdagen te werken (M=1,6) dan singles (M=1,5).
– Respondenten met een relatie zijn het in grotere mate eens met de stelling singles hebben te weinig begrip voor de stress die werkende ouders ondervinden (M=2,3) dan de singles (M=2,0).

Deel 3 – Kinderen vs. Geen kinderen

– Mensen met kinderen zijn het in grotere mate eens met de stelling singles hebben te weinig begrip voor de stress die werkende ouders ondervinden (M=2,4) dan de mensen zonder kinderen (M=2,1).

 

Reageer op dit artikel