nieuws

Werkgevers dringen aan op wetswijziging

Instroom

Werkgevers dringen aan op wetswijziging

Het nieuwe kabinet moet de Wet bescherming persoonsgegevens snel gaan wijzigen. Dat bepleit VNO-NCW in een brief aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt al sinds januari 2009 klaar voor behandeling, maar werd in maart controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet.

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens zal volgens de werkgevers administratieve lastenverlichting opleveren voor het bedrijfsleven. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de meldingsplicht. Bedrijven en organisaties die momenteel bepaalde handelingen verrichten met persoonsgegevens moeten deze melden aan het CBP. Daarbij zijn sommige verwerkingen al vrijgesteld van melding, zoals voor de hand liggende activiteiten als de salarisadministratie.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien liever het vrijstellingsbesluit rondom de melding wordt omgedraaid. In plaats van aan te geven welke handelingen zijn vrijgesteld, stellen de ondernemingsorganisaties voor juist uit te aan van een algemene vrijstelling en een opsomming welke handelingen niet zijn vrijgesteld of meldingsplichtig zijn.

Verder kan de meldingsplicht verder worden vereenvoudigd door bijvoorbeeld bedrijven op niveau van de groepsmaatschappij in de gelegenheid te stellen om te mogen melden.


Reageer op dit artikel