nieuws

Wetsvoorstel pakt discriminatie door scholen aan

Instroom

Wetsvoorstel pakt discriminatie door scholen aan

D66-kamerlid Boris van der Ham heeft samen met Kamerleden van VVD, PvdA, SP en GroenLinks een initiatiefwet ingediend die moet voorkomen dat religieuze scholen te strenge eisen te stellen aan leraren.

Wanneer zij een leerkracht aannemen mogen orthodox-religieuze scholen eisen stellen aan het lidmaatschap van een kerkgenootschap. Maar de indieners van het wetsvoorstel constateren dat scholen aanvullende eisen stellen aan het wel of niet ongehuwd samenwonen en aan homoseksuelen.

Van der Ham: "De wetgever moet zich niet bemoeien met de invulling van een orthodoxe geloofsbeleving. Maar de wetgever moet wel heldere randvoorwaarden stellen waarbinnen iedereen de vrijheid heeft zijn of haar leven naar eigen keuze in te richten. Een werknemer die dezelfde religieuze richting aanhangt maar op enkele punten afwijkt, moet binnen de school respect hebben voor de visie van de school. Maar moet wel de vrijheid hebben er zijn of haar eigen interpretatie op na te houden. Grondrechten dienen immers naast elkaar te staan."

Reageer op dit artikel