nieuws

Organisaties verliezen kennis door flexibele schil

Instroom

Organisaties verliezen veel kennis als ze niet investeren in een hr-beleid voor externen. Dit concluderen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de jaarlijkse Interim Index, een onderzoek naar flexibilisering van arbeid in Nederland.

Organisaties verliezen kennis door flexibele schil

In de toekomst zullen bedrijven hun flexibele schil steeds verder uitbreiden. Dit kan veel voordelen bieden, maar werkgevers moeten wel gericht investeren in een flexibel pool van medewerkers, stelt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management. "Organisaties moeten de juiste voorwaarden scheppen om hun tijdelijke krachten voor langere tijd flexibel aan zich te binden. Anders lopen ze ongewild het risico kennis en ervaring kwijt te raken."

Naar schatting werken er in Nederland tussen 15.000 en 20.000 managers op interim basis. In het onderzoek geven ruim 700 interim managers en 280 opdrachtgevers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in 2011 ontwikkelt. Hoewel 70 procent van de organisaties zegt een ‘externenbeleid' te hebben, is het opvallend dat de externen zelf dit niet of nauwelijks merken. Zo voelt een grote meerderheid zich onvoldoende betrokken bij de organisatie waar zij werkzaam is en slechts 5 procent van hen kan deelnemen aan opleidingsprogramma's. Bovendien heeft de helft geen toegang tot relevante bedrijfsinformatie. Ook krijgen externen bijna nooit een op hen toegespitst introductieprogramma. Daarnaast stelt de helft van de ondervraagde externen dat zij zelden periodiek wordt beoordeeld. Opdrachtgevers hebben bovendien vrijwel geen contact meer met hen na het aflopen van een project. Voor zo'n 70 procent van de organisaties geldt dat externen hierna niet structureel worden gevolgd. Dit kost veel tijd en geld, want nieuwe flexmedewerkers missen de opgebouwde kennis van hun voorgangers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels