nieuws

Nieuwe stimulans voor jongeren uit aandachtswijken

Instroom

Werkloze jongeren in veertig aandachtswijken worden aan het werk geholpen dankzij een nieuwe samenwerking tussen gemeenten, uitzendorganisatie Tempo-Team en het UWV. In deze wijken wonen meer jongeren zonder startkwalificatie en is de algehele werkeloosheid twee keer zo hoog. Het gaat voornamelijk om degenen die zich niet melden voor reguliere arbeidsbemiddeling of daar geen baat bij hebben gehad.

Nieuwe stimulans voor jongeren uit aandachtswijken

Deze week is het officiële startschot gegeven om in een jaar tijd zoveel mogelijk jongeren uit die wijken een kans te geven op de arbeidsmarkt. De gemeenten inventariseren wie er per wijk via de bemiddeling van Tempo-Team aan de slag worden geholpen en wat daarvoor nodig is. De uitzendorganisatie benadert daarop de bedrijven en maakt afspraken over de werkervaringsplaatsen. Groepjes van tien à vijftien jongeren tegelijk, worden dan gekoppeld aan de leerwerkplekken voor een periode variërend van een paar weken tot twee maanden.

Harald Zandvliet, woordvoerder van Tempo-Team: 'De ervaring is dat veel bedrijven graag meewerken. Vanuit een gevoel van sociale verantwoordelijkheid willen ze hun steentje bijdragen. Daar staat tegenover dat de jongeren commitment afgeven. We zien dat ze er enthousiast aan deelnemen. Als de tewerkstelling eindigt is het de bedoeling dat de jongere zelf zijn of haar weg vindt op de arbeidsmarkt. Gesteund door de opgedane kennis, werkervaring en sollicitatietrainingen moet dat lukken.'

Ook deze week heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor jongeren tot 27 jaar tijdens de economische crisis langer opeenvolgende, tijdelijke contracten kunnen krijgen zonder dat ze in vaste dienst komen. Dit betekent dat tot 1 januari 2012 jongeren tot vier jaar in tijdelijke dienst mogen blijven of bij het vijfde contract in vaste dienst komen. Als de crisis langer aanhoudt, kan de maatregel met twee jaar worden verlengd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels