nieuws

Kwart pensioenfondsen neemt onverantwoord risico

Instroom

Kwart pensioenfondsen neemt onverantwoord risico

Europese pensioenfondsen hebben maatregelen genomen sinds de crisis, maar een kwart anticipeert nog onvoldoende op de risico's. Dat blijkt uit de Global Pension Risk Survey 2011 van Aon Hewitt. De studie is gebaseerd op een rondvraag langs 62 pensioenfondsen in dertien Europese landen.

Hieruit blijkt dat een kwart van de respondenten geen beleid heeft ontwikkeld om rente- en inflatierisico's af te dekken. Juist deze twee zaken hebben grote invloed op de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen. Van de Europese pensioenfondsen heeft 53% het renterisico afgedekt, bij het inflatierisico is dat 47%.  Een lage rente zet – zoals de economische crisis liet zien – druk op de verplichtingen van pensioenfondsen. Een aantal daarvan konden als gevolg van de tegenvallende beleggingsinkomsten niet overgaan tot indexatie. De Europese pensioenfondsen lijken vooral gefocust op wat ze aan bezittingen hebben, en kijken maar met een half oog naar de verplichtingen die daaraan vastzitten, stelt Aon Hewitt.

Langer leven
Naast het afdekken van rente- en inflatierisico's hebben de ondervraagde pensioenfondsen relatief weinig aandacht voor 'langlevenrisico'. Er zijn meer mensen die langer leven, maar het Nederlandse pensioenstelsel houdt daar nog onvoldoende rekening mee. Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de pensioenfondsen (26%) over wil stappen op zogeheten beschikbare premieregelingen, waarbij de werknemer geen vooraf vastgestelde pensioenuitkering in het vooruitzicht wordt gesteld. Deze pensioenregeling kan een alternatief zijn voor de zogeheten middelloon- of eindloonregeling, die in Nederland gebruikelijk is. Druk van werknemers en vakbonden vormt de voornaamste reden om geen verandering door te voeren. Van de werkgevers die hun pensioenregelingen wel wilden veranderen, heeft 36% dat inmiddels gedaan.

Emotioneel
Volgens Raymond de Kuiper, Risk & Financial Management Consultant bij Aon Hewitt en een van de opstellers van de studie, zijn de Europese pensioenfondsen de klappen van de crisis nog niet te boven. ‘Ze hebben de schok misschien emotioneel verwerkt, maar puur financieel gezien is er nog een lange weg te gaan. Het besef is er dat men het voorzichtiger aan moet doen en dat zie je ook gebeuren. Pensioenfondsen zijn bezig hun beleggingsrisico's beter te spreiden en meer af te stemmen op de marktomstandigheden.' Uit de Aon-studie blijkt dat de pensioenfondsen veel meer dan voorheen een langetermijnvisie hebben ontwikkeld voor hun beleggingen. Nu geeft 21% aan er een tijdspanne op na te houden van twintig jaar of meer; in 2009 was dat nog 4%. ‘In vergelijking met twee jaar geleden, toen de vorige Global Pension Risk Survey werd gepubliceerd, is de ‘realiteitszin' duidelijk gegroeid', stelt De Kuiper.

 

Reageer op dit artikel