nieuws

Leaseauto’s worden te duur

Instroom

Leaseauto’s worden te duur

In de arbeidsovereenkomst van de werknemers is opgenomen dat zij recht hebben op een leaseauto. Om bedrijfseconomische redenen de werkgever de schalen aanpassen voor werknemers die voorheen in de buitendienst werkten, maar nu als middenkader eigenlijk geen auto meer nodig hebben. Mag dit?

Deze werkgever heeft in het handboek van het bedrijf opgenomen hoe duur een leaseauto mag zijn. Voor elke werknemer hangt deze schaal af van de functie. Bij de ene functie hoort een schaal van zeshonderd tot achthonderd euro, bij de andere mag een auto tussen de achthonderd en negenhonderd euro kosten.

Als de werkgever in het handboek een wijzigingsbeding heeft opgenomen, mag hij de schalen wijzigen, mits hij daarvoor zwaarwegende omstandigheden kan aanvoeren. Bedrijfseconomische redenen vallen hieronder.

Maar ook als het handboek niet voorziet in een dergelijk wijzigingsbeding, mag van de werknemer worden verwacht dat hij akkoord gaat met redelijke voorstellen van zijn werkgever. En als de werkgever daarvoor goede redenen heeft, kan wijziging van de leasevoorwaarden als redelijk worden beschouwd. Belangrijk is wel dat alle werknemers gelijk worden behandeld.

Reageer op dit artikel