nieuws

Payroller bezorgd over toename loonbeslagen

Instroom

Payroller bezorgd over toename loonbeslagen

Payrollorganisatie Please constateert dat het aantal loonbeslagen in Nederland blijft groeien. De administratieve afhandeling daarvan kost werkgevers veel tijd en energie. Please heeft daar inmiddels een aparte procedure voor ontwikkeld.

Please schat dat er door alle gerechtsdeurwaarders gezamenlijk per jaar tussen de 300.000 en 400.000 keer beslag op inkomen wordt gelegd, en het fenomeen is groeiende volgens de payrollorganisatie. Dat komt mede omdat het aantal organisaties die zonder rechterlijke tussenkomst een dergelijk beslag mogen leggen groeit. Zo mogen naast de Belastingdienst en de gemeente ook het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), de IB-groep, de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zich direct bij de werkgever melden als er sprake is van betalingsachterstand bij een werknemer. 

Please is bezorgd over deze ontwikkeling, aangezien loonbeslag de relatie werkgever-werknemer onder druk zet en het correct afhandelen van loonbeslag extra tijd vraagt van de werkgever. De payrollorganisatie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een aparte procedure voor het effectief en efficiënt afhandelen van loonbeslagen. Die omvat onder meer direct overleg met de deurwaarder en de schuldeiser over een realistische afbetalingsregeling. Hierdoor is onder andere het aantal loonbeslagen wegens het niet betalen van zorgpremie met 45 procent gedaald.

Please-directeur Jan Franken: 'Loonbeslag komt nooit zomaar uit de lucht vallen, maar veel MKB-bedrijven spelen niet of nauwelijks in op signalen dat er betalingsproblemen zijn. Ligt het beslag er eenmaal, dan reageert men doorgaans veel te traag waardoor de schuldenlast verder oploopt. Wij staan als payrollorganisatie tussen werkgever en werknemer in en kunnen dus als neutrale partij doen wat nodig is: snel de juiste maatregelen nemen.'  

 

Reageer op dit artikel