nieuws

Producenten voorzien ontslagen

Instroom

Producenten voorzien ontslagen

Het producentenvertrouwen is in augustus verder afgenomen. Ondernemers zijn negatief over hun onderpositie en ze zien ook de werkgelegenheid somber in.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Net als in juli waren de ondernemers negatief over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche. Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de personeelsomvang in de komende drie maanden af zal nemen was groter was dan het aantal dat een toename voorzag.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

De daling van het producentenvertrouwen in augustus kan geheel worden toegeschreven aan het oordeel over de orderpositie. De ondernemers waren veel somberder over hun orderpositie dan in juli. Over de voorraden gereed product waren zij juist iets minder ontevreden. De verwachting over de productie in de komende drie maanden veranderde nauwelijks.

Reageer op dit artikel