nieuws

Rechters weigeren nog steeds bijbaan te melden

Instroom

Rechters weigeren nog steeds bijbaan te melden

Tientallen rechters en rechter-plaatsvervangers melden ondanks waarschuwingen nog steeds niet hun bijbanen in het register nevenfuncties. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Opstelten van Justitie nu ingrijpt.

In mei van dit jaar ontdekte het FD door een steekproef dat ruim veertig rechters en rechter-plaatsvervangers hun bijbanen niet of onvolledig aangemeld hebben in het openbaar register. Deze moet openheid geven over de bijbanen van rechters om belangenverstrengeling te voorkomen. Die verplichting geldt als sinds 1997, maar lang niet alle rechters houden zich daar aan. De Nederlandse  Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) riep haar leden in mei op om zo snel mogelijk alle nevenfuncties te melden. Ruim twee maanden later hebben nog maar weinig rechters hieraan gehoor gegeven. Van de 45 gesnapte rechters hebben er inmiddels tien het register aangepast en één heeft dat ten dele gedaan.

De niet vermelde bijbanen zijn bijna allemaal betaalde functies, zoals bestuurder bij stichtingen en scholen, toezichthouder in een raad van toezicht en hoogleraar. Rechters dienen de richtlijn Leidraad nevenfuncties te volgen. Deze geeft aan welke bijbanen rechters moeten melden. Zij worden geadviseerd om alle betaalde en de meeste onbetaalde bijbanen te melden. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor hele kleine nevenfuncties zoals het redacteurschap van een wijkkrant.

Reageer op dit artikel