nieuws

Werkgevers overschatten zichzelf

Instroom

Werkgevers overschatten zichzelf

Veel werknemers zijn minder tevreden over hun baan dan de werkgevers denken. Dit verschil doet zich vooral voor bij de aspecten salaris, opleidingsmogelijkheden en promotievooruitzichten.

Dit concludeert Tempo-Team uit het arbeidsmarkt trendonderzoek dat is uitgevoerd onder zowel werkgevers als werknemers.

‘Werkgevers zouden meer aandacht moeten geven aan wat er leeft bij hun personeel en waar nodig investeren op onder andere ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Daarbij gaat het ook om goede interne communicatie rondom bijvoorbeeld loopbanen en doorgroeimogelijkheden,' zegt Suzanne Jungjohann, HR-directeur bij Tempo-Team. ‘Het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Werknemers moeten ook duidelijk zijn in wat ze willen; de werkgevers moeten het structureel meenemen in hun HR-beleid. Persoonlijke ontwikkeling gaat veel verder dan een enkele toets bij de jaarlijkse beoordeling.'

Een ander opvallend feit is dat nog maar 46 procent van de bedrijven zegt voorbereid te zijn op de aanstaande vergrijzing. Het gaat dan enerzijds het langer actief houden van oudere werknemers en tegelijk jonge werknemers aantrekken en deze vasthouden. ‘Blijkbaar wachten de bedrijven met maatregelen totdat de nood aan de man is. Dat is niet verstandig, want dergelijke inspanningen om serieus werk van generatiemanagement te maken, vergen wel een behoorlijke voorbereiding. Als je er te lang mee wacht, bestaat het gevaar dat werknemers in de tweede helft van hun loopbaan minder inzetbaar zijn en dat je ook als organisatie achterop raakt in de arbeidsmarkt,' aldus Jungjohann.

Reageer op dit artikel