nieuws

Werkloosheid loopt verder op

Instroom

Werkloosheid loopt verder op

Het aantal werklozen is in juli aanzienlijk gestegen. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam vorige maand uit op 413 duizend personen. Dat zijn er voor het eerst in 2011 meer dan 400 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in juli nagenoeg gelijk is gebleven. In de eerste zes maanden van 2011 lag de werkloosheid steeds tussen de 392 en 400 duizend personen. In juli steeg het aantal werklozen tot 413 duizend. Dit komt neer op 5,3 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van juni is de werkloosheid met 22 duizend personen toegenomen. In vergelijking met  mei is de toename 13 duizend, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

De stijging in juli was onder mannen en vrouwen ongeveer even groot. De werkloosheid onder vrouwen is nog steeds lager dan een jaar geleden. Inmiddels is dat bij mannen niet meer het geval.
Bij UWV WERKbedrijf bleef het aantal niet-werkende werkzoekenden in juli stabiel op 454 duizend. Het aantal hoogopgeleide werkzoekenden nam licht toe, bij beroepen op elementair niveau en een aantal beroepsgroepen op lager niveau was juist sprake van een kleine daling. De afname deed zich met name voor bij werkzoekenden met een lager transport- of verzorgend beroep.
In juli waren er 29 duizend beëindigde WW-uitkeringen en 31 duizend nieuwe. Hierdoor nam het aantal lopende uitkeringen met duizend toe tot 254 duizend. De stijging komt in zijn geheel voor rekening van vrouwen.

 

Reageer op dit artikel