nieuws

Ziekenhuispersoneel durft misstand niet te melden

Instroom

Ziekenhuispersoneel durft misstand niet te melden

Personeel in ziekenhuizen is vaak slecht op de hoogte van bestaande regelingen om risicovolle situaties aan te melden. Hierdoor kaarten ze misstanden niet aan. Bovendien zijn medewerkers vaak bang voor de reactie van collega’s en leidinggevenden.

Die conclusie trekt vakbond CNV Publieke Zaak na een onderzoek onder haar leden die in een ziekenhuis werken. Volgens de respondenten verzwijgen directies en Raden van Toezicht soms misstanden om de reputatie van het ziekenhuis te beschermen. Bijna de helft van incidenten is terug te voeren op personeelstekorten, zo blijkt uit het onderzoek.

Onnatuurlijke dood
De Raden van Toezicht in ziekenhuizen staan vaak op te grote afstand van de medewerkers. Mede daardoor worden misstanden niet gemeld en kunnen Raden van Toezicht niet goed functioneren. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 80% van de medewerkers in ziekenhuizen niet weet wat de rol van de Raad van Toezicht is als het om misstanden gaat. Ook kent bijna 75% de klokkenluidersregeling voor de zorg niet. Eén derde van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan situaties meegemaakt te hebben die gemeld hadden moeten worden bij de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'onnatuurlijke dood door val uit bed', 'verkeerd wasmiddel voor instrumentarium', 'verkeerd bloed aan patiënt gegeven', en 'uitvallen van alarmeringssysteem'.

Anoniem
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat misstanden niet alleen in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voorkomen, maar in veel meer ziekenhuizen. Vier op de tien medewerkers meldt onverantwoord optreden van specialisten.Via de klokkenluidersregeling in de zorg kunnen misstanden gemeld worden, maar dit kan niet anoniem. Dat is voor veel medewerkers reden om niet van de regeling gebruik te maken. CNV Publieke Zaak vindt dat de huidige klokkenluidersregeling moet worden uitgebreid met de mogelijkheid anoniem zaken te melden. ‘Veel medewerkers geven aan makkelijker misstanden te durven melden als dat anoniem kan", zegt voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak. 'Medewerkers worstelen hiermee. Hun professionaliteit zegt dat ze zaken moeten melden, maar de omgeving zorgt ervoor dat ze dit niet aandurven. Van fouten moet geleerd worden, daardoor wordt de zorg alleen maar beter. Daarom pleiten wij voor een anonieme klokkenluidersregeling.'

Reageer op dit artikel