nieuws

Bescheiden banengroei

Instroom

Bescheiden banengroei

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 51.000 banen meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,6%.Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2011 steeg het aantal banen, na seizoenscorrectie, met 25.000. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal banen nam onder andere toe in de handel, vervoer, horeca, de zorg en de zakelijke dienstverlening. In de industrie, bouw, financiële dienstverlening en het openbaar bestuur daalde de werkgelegenheid. Bij het openbaar bestuur waren er 12.000 banen minder dan een jaar eerder.
De lonen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal van dit jaar 1,2% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze bescheiden stijging ligt net iets boven de cao-loonstijging van 1,0%. De financiële dienstverlening had met 3,1% de grootste loonstijging. De loonkostenstijging van 1,4% was iets hoger dan de loonstijging. De toename van de werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen was iets groter dan de premiedaling voor arbeidsongeschiktheid, aldus het CBS. 

Reageer op dit artikel