nieuws

Bezuinigingen nekken arbeidsmarkt voor juristen

Instroom

Bezuinigingen nekken arbeidsmarkt voor juristen

Het aantal juridische vacatures daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met 40 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral de overheid en zakelijke dienstverlening laten een duidelijke daling zien van respectievelijk 60 procent en 48 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit blijkt uit de analyse "Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt 2e kwartaal 2011" van Joost Duffhues, competence director Legal bij Yacht.

Duffhues: 'De bezuinigingen bij de overheid hebben een enorme impact op de juridische arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de juristen zijn actief als beleidsmedewerker of adviseur bij de overheid of is hieraan gelieerd middels advies en detacheringsbureaus. Door de bezuinigingen zijn vele juridische functies komen te vervallen. De vacatures voor juridisch beleidsmedewerkers zijn dit eerste halfjaar met 50 procent gedaald en de vacatures naar juristen bedrijfsrecht of bestuursrecht met respectievelijk 49 procent en 44 procent.'
 
De juristen verdienen beter, vindt Duffhues. 'Juristen zijn voor werkgevers een loyale doelgroep, 63 procent wil graag zes jaar of langer voor een werkgever werken. Onder hoger opgeleiden zien we dat 22 procent een werkgever maximaal vier jaar interessant vindt, bij de juridische groep is dit percentage 15 procent. Salaris, vast contract en werksfeer zijn de belangrijkste aspecten om voor een baan te kiezen.'

Momenteel zoekt 44 procent van de juristen helemaal geen nieuwe baan en is slechts 9% actief op zoek terwijl dit bij hoger opgeleiden 11procent bedraagt. De resterende groep zoekt latent. De gewenste branche voor juristen om werkzaam te zijn is overduidelijk de overheid en de juridische sector, gevolgd op nummer drie door de financiële sector, op nummer vier door de zakelijke dienstverlening. Onderwijs staat op vijf en zorg op nummer zes.

Reageer op dit artikel