nieuws

De invoering van een andere manier van werken

Instroom

De invoering van een andere manier van werken

HR staat voor de uitdaging managers en medewerkers maximaal te ondersteunen met minimale inzet van middelen. E-HRM is voor velen een onmisbaar instrument geworden. Om de e-HRM doelstellingen helder te krijgen zet Vroom de workshop HR-ambitie in.

Efficiënter werken om kosten te besparen of tijd te winnen voor betere ondersteuning en grip op de kwaliteit van de HR dienstverlening zijn voor de klanten van Vroom de triggers om een e-HRM project te starten. Zij streven naar kortere doorlooptijden, hogere kwaliteit en lagere kosten.

Managers willen één portaal met relevante informatie over de business en HR en de mogelijkheid om mutaties digitaal te starten. HR-managers willen minder fouten door eenmalige invoer door de manager of medewerker.

Om een go te krijgen voor een e-HRM project is meestal een business case nodig. Daarmee maakt HR inzichtelijk waarom e-HRM noodzakelijk is, wat digitalisering van HR-processen gaat opleveren en wat de aanschaf en implementatie gaat kosten. De basis voor e-HRM is een goed proces. Door vooraf te bepalen hoe de organisatie sneller, goedkoper en beter wil werken maakt HR een goede start met de optimalisatie en digitalisering van de HR-processen. De business case beantwoordt ook de vraag of digitalisering van HR-processen met de e-HRM oplossing van de huidige leverancier of met een alternatief rendabel en haalbaar is.

In de eendaagse workshop van Vroom brengt HR met haar klanten de e-HRM ambities in kaart en maakt een vertaalslag naar de gewenste organisatie-inrichting, procesinrichting en systeemondersteuning met speciale aandacht voor het nut, de noodzaak en de risico's van de verandering.

Door de inzet van de HR-Procesmanager©, een volledig referentiemodel voor HR, ondersteunt Vroom het procesontwerp. Met de HR Calculator® wordt berekend wat de nieuwe werkwijze gaat opleveren. Voor de selectie van een e-HRM oplossing   gebruikt Vroom de HR-Offertegenerator© om snel eisen en wensen in kaart te brengen.

e-HRM is geen keuze voor een systeem, maar de invoering van een andere manier van werken. e-HRM invoeren vereist een organisatiebreed veranderprogramma dat aangestuurd wordt door de HR-afdeling. Met verstand van HR, procesoptimalisatie, Prince-2 en project- en verandermanagement stellen Vroom consultants implementatieplannen op en voeren de nieuwe e-HRM werkwijze in. Als projectleider of als coach van een interne projectleider.

Reageer op dit artikel