nieuws

‘Jong talent schrikt van al die grijze koppen’

Instroom

‘Jong talent schrikt van al die grijze koppen’

Het prangende pensioenvraagstuk, de naderende personeelschaarste of de netelige situatie van medewerkers in rampgebieden. Het zijn complexe kwesties waar de gemiddelde P&O’er niet zomaar een oplossing voor heeft. Het internationale adviesbureau Aon Hewitt is gespecialiseerd in de aanpak van risico’s en rampen die organisaties kunnen bedreigen. De stand van het land volgens Reinoud van den Broek, de nieuwe managing director van Aon Hewitt Benelux.

Uit de nieuwste peiling van Aon Hewitt onder Europese pensioenfondsen blijkt dat een kwart van de fondsen de risico's op inflatie en een lage rente onvoldoende heeft gedekt. Moeten we ons in Nederland ook grote zorgen maken?
‘In Nederland is het zo slecht nog niet. Er is hier veel onzekerheid of het pensioenakkoord er komt en of de pensioenfondsen door de lage rente overgaan op afstempelen. Tot 2025 is alles prima opgebouwd, want het is al gefinancierd. Maar er wordt hier nog te weinig rekening gehouden met het gegeven dat we steeds langer leven. De topfondsen reserveren daar wel actief op, maar dat is niet genoeg. Er moeten sneller maatregelen genomen worden om ons te wapenen. De pensioengerechtigde leeftijd moet verder omhoog; 67 jaar in 2025 is niet vroeg genoeg. Ik ben nu 43 jaar en ik denk dat ik op z'n vroegst op mijn 68e met pensioen ga en misschien moet dat wel 70 jaar worden. Voor de zware beroepen kan een uitzondering worden gemaakt, maar voor de dienstensector zie ik geen enkele reden om dat niet eerder op te schuiven. Het is nodig om de pensioenen van jonge mensen betaalbaar te houden.'

De vakbonden vinden dat het risico nog veel te veel bij de werknemer wordt gelegd. Vindt u dat ook?
‘Daar zit wat in. Aan de andere kant hebben de werkgevers ook een terecht punt: waarom moeten wij allerlei garanties aanhouden en voor heel veel mensen betalen die al lang niet meer bij ons werken? Ik moet nog zien of de vakbonden eruit gaan komen. Zo niet, dan heeft de minister al gedreigd met maatregelen vanuit het kabinet.

Aon Hewitt organiseert pensioensessies voor HR. Heeft de beroepsgroep voldoende kennis van zaken?
‘Er is te weinig pensioenkennis in de hele maatschappij. We zien het binnen organisaties in alle lagen. Niet alleen HR, maar ook het bestuur en finance professionals zouden meer moeten weten. Maar het Nederlandse stelsel is zo complex geworden, dus het verrast me niet. Er zijn nu twee trends: werkgevers willen de regelingen versimpelen en ze willen het uitbesteden. De vraag is of opleiding de enige maatregel is die je moet nemen om de kennis te vergroten. Wij denken dat je het pensioen moet versimpelen zodat mensen het beter begrijpen en het dichter bij ze brengt. Het systeem moet transparanter en er moet eerlijker en duidelijker overgebracht worden hoe hard of hoe zacht het pensioen is. Mensen zijn er niet goed van op de hoogte dat indexering niet elk jaar kan plaatsvinden als de financiële buffers ontoereikend zijn. Sterker nog, de pensioenen kunnen naar beneden bij worden gesteld. Over dat risico moeten mensen beter worden voorgelicht.'

Uit onderzoek van uw organisatie blijkt dat werknemers in de Verenigde Staten steeds vaker een medische screening krijgen en worden beboet als ze hier niet aan meewerken. Hoe ver moeten werkgevers in Nederland gaan?
‘Dat vind ik een lastig ethisch dilemma. De vraag is wat je van mensen mag verwachten. Accepteer je dat mensen een oneindig beroep doen op de solidariteit van anderen als ze zich jarenlang verwaarlozen? Het is prima om mensen aan te spreken op hun individuele verantwoordelijkheid en het is logisch dat werkgevers niet zomaar voor alle kosten moeten opdraaien. Ziekteverzuim ontstaat immers vaak door de privésituatie. Maar direct ingrijpen in de privacy gaat mij te ver. We zien ook hier dat werkgevers het steeds belangrijker vinden om proactief de gezondheid van medewerkers te monitoren. Er moet hier een maatschappelijk debat over komen om te kijken welke kant het op moet.'

We moeten allemaal langer doorwerken, maar veel werkgevers doen al aan leeftijdsdiscriminatie vanaf 50 en vaak al 40 jaar. Begrijpt u dit soort werkgevers?
‘Werknemers die 50-plus zijn, hebben een hoger verzuim dan mensen onder de 50 jaar. Ook wordt hun productiviteit minder terwijl ze wel relatief duur zijn. Daarom zou het beloningstelsel moeten veranderen. Het is lang gebruikelijk geweest om naarmate de leeftijd vordert iedere keer een periodiek erbij te geven, en werknemers zaten tegen hun pensioendatum op het hoogste punt van hun salaris. Daar moeten we van af. De beloning moet van de productiviteit afhangen. Ik zou dat geen leeftijdsdiscriminatie willen noemen, maar een wijziging in arbeidspatronen. Het belangrijkste is dat mensen langer en gemotiveerder aan het werk blijven, maar het hele Nederlandse systeem is daar niet op ingericht.'

Lees het hele interview in IntermediairPW

Reageer op dit artikel