nieuws

Kamp wil positie bedrijfsartsen verbeteren

Instroom

Kamp wil positie bedrijfsartsen verbeteren

Minister Kamp van Sociale Zaken neemt maatregelen om de onafhankelijke status van bedrijfsartsen beter te waarborgen. Dat laat hij weten naar aanleiding van een onderzoek naar de positie van bedrijfsartsen.

Kamp geeft aan dat er direct actie wordt ondernomen op verschillende terreinen. Hij roept de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Boaborea en sociale partners op om te voorzien in structurele voorlichting en informatievoorziening over de bedrijfsarts en over het handhaven van het beroepsgeheim. Ook moeten bedrijfsartsen vaker beroepsziekten melden. Daarnaast wil hij met de IGZ en de Arbeidsinspectie nieuwe afspraken maken over het toezicht op juist titelgebruik en de melding van beroepsziekten.

Tevens wil hij overleggen met zorgverzekeraars over de signalen die zijn ontvangen over de belemmeringen bij verwijzingen van bedrijfsartsen. Uiterlijk begin 2012 zal de Kamer worden geïnformeerd over de visie op het arbostelsel op de langere termijn en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsgezondheidszorg. De resultaten van het onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts worden hierbij betrokken.

Reageer op dit artikel