nieuws

Meer geld beschibaar voor Lerarenbeurs

Instroom

Meer geld beschibaar voor Lerarenbeurs

Staatssecretaris Zijlstra stelt €10,5 miljoen extra beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Door de hogere vergoeding kunnen leraren ook een tweede bachelor- of masterstudie volgen, waarvoor hogescholen en universiteiten nu het instellingscollegegeld kunnen vragen.

Het budget voor nieuwe aanvragen is verhoogd van €34 miljoen naar ruim €44 miljoen voor 2011.  ‘Hoe beter de docent, hoe hoger de prestaties van de leerlingen. Ambitieuze docenten kunnen zich hiermee nog verder ontwikkelen en daar is iedereen bij gebaat', aldus staatssecretaris Zijlstra.
Het totale budget voor de Lerarenbeurs is in 2011 €77 miljoen. Dit is inclusief beurzen voor lopende opleidingen. Dit jaar is aan bijna 8.000 leraren een beurs toegekend. De meeste leraren volgen een bachelor- of een masteropleiding. Vooral de masteropleiding Special Educational Needs is populair. Deze opleiding leert leraren bijvoorbeeld hoe om te gaan met zorgleerlingen.

Reageer op dit artikel