nieuws

Nieuwe regels leggen pensioenrisico bij werknemer

Instroom

Nieuwe regels leggen pensioenrisico bij werknemer

Nieuwe boekhoudkundige regels zorgen ervoor dat het risico van bedrijfspensioenfondsen steeds vaker volledig op de werknemers zal worden afgewenteld. Vanaf 2013 moeten bedrijven de tegenvallers direct meenemen op de balans, nu mogen zij deze nog in de boekhouding uitsmeren.

Dat schrijft het FD.

Elk jaar maken bedrijven een schatting van de waarde van de pensioenverplichtingen en beleggingen, maar die waarden vallen vaak anders uit. Wanneer er op die manier een tekort optreedt, kunnen bedrijven dit nu nog op twee manieren verwerken in de jaarrekening.In het buitenland is het gebruikelijk dat bedrijven het verschil direct verrekenen met het eigen vermogen, maar in Nederland kiezen bedrijven meestal voor de  zogeheten 'corridor-methode'.

Hierbij hebben de verschillen geen effect op het eigen vermogen of het resultaat, mits ze onder de 'corridor' blijven. Dit is een grens van 10 procent van de verplichtingen of het belegd vermogen. Zijn de verschillen groter, dan moeten ze – uitgesmeerd over een aantal jaar – worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

De nieuwe regels schrijven voor dat vanaf 2013 alles direct wordt verwerkt in het eigen vermogen, waardoor dat veel meer kan gaan schommelen. Bedrijven zullen daarom nog meer geneigd zijn om te kiezen voor een collectieve regeling zonder garanties. Bij deze beschikbare premieregelingen hebben tegenvallers bij het bedrijfspensioenfonds geen consequenties voor de boekhouding van het moederbedrijf. De werknemers delen dan samen de risico's.

Reageer op dit artikel