nieuws

Onderzoek naar bedrijfscultuur COA

Instroom

Onderzoek naar bedrijfscultuur COA

Minister Leers (Immigratie en Asiel) laat de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onderzoeken wat er waar is van de aantijgingen over de werksfeer en bedrijfscultuur bij het COA.

Aanleiding hiervoor was een reportage in het NOS-Journaal waaruit bleek dat medewerkers zich onveilig voelen. Ook wordt bekeken waarom er niet eerder signalen bij het COA of de Raad van Toezicht zijn binnengekomen.Verder heeft minister Leers de toezegging van de Raad van Toezicht gekregen dat de beloning van de bestuursvoorzitter van het COA binnen de norm zal vallen van het wetsvoorstel over beloningen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, de zogenoemde "Balkenende-norm". Dit wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en dus nog niet van kracht, maar de norm wordt binnen de Rijksoverheid al wel gehanteerd. Voor 2011 ligt de norm op 223.666 euro per jaar (bruto loon plus pensioenpremie en een onkostenvergoeding).

Reageer op dit artikel