nieuws

Prinsjesdag 2011: wat merkt P&O?

Instroom

Prinsjesdag 2011: wat merkt P&O?

Vandaag presenteert het kabinet Rutte de plannen voor het komende jaar. Voor werkgevers en werknemers zijn er nogal wat wijzigingen in de belastingen en subsidieregelingen. IntermediairPW zet de belangrijkste zaken op een rij.

Afschaffing levensloop- en spaarloonregeling
De levensloopregeling wordt met ingang van volgend jaar afgeschaft. De arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonus sneuvelen respectievelijk in 2012 en 2013. Hiervoor in de plaats komt een Vitaliteitspakket. Door middel van een werkbonus (maximaal 3.000 euro ) en vitaliteitssparen worden 62-plussers gestimuleerd om langer te blijven werken. Werknemers kunnen het gespaarde tegoed van de levensloopregeling omzetten in vitaliteitssparen. Ook de spaarloonregeling is volgend jaar niet meer van kracht. Werknemers behouden hun opgebouwde rechten.

Fiscale wijzigingen
Volgend jaar wijzigen de tarieven voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf van 33% naar 33.1%. De tarieven van de overige schijven worden niet gewijzigd, maar de lengte van de schijven wordt wel aangepast. Werknemers met hogere inkomens zullen hierdoor eerder het hoogste belastingstarief moeten betalen. De grens van de derde schijf wordt verlegd naar 56.491 euro. Ook komt er een algemene heffingskorting van 1.987 euro naar 2.033 euro. Scholingsuitgaven kunnen eerder worden afgetrokken, de eerste drempel wordt verlaagd naar 250 euro in box 1. 
 
Meer verantwoordelijkheid werkgever
In het Belastingplan 2012 wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever. Bedrijven hebben nu correctieverplichting als ze aangifte doen van de loonbelasting. Daarna is het de Belastingdienst die de gegevens moet controleren. In het nieuwe plan zijn werkgevers verplicht ook na de aangifte te controleren of de verstrekte informatie juist is en indien nodig moeten zij zelf de correcties indienen bij de Belastingdienst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verklaring ‘geen privégebruik auto van de zaak', Btw-suppleties en de verklaring omtrent zakelijk gebruik bestelauto. Werkgevers worden flink beboet als de verschafte informatie niet juist is. De boete kan oplopen tot maximaal 100% van het bedrag dat niet is opgegeven.

De 30%-regeling
Staatssecretaris Weekers liet vorige week al weten dat deze forfaitaire vrijstelling in de loonbelasting voor Nederlanders in het buitenland en buitenlandse werknemers in Nederland op de schop gaat. Het criterium ‘specifieke deskundigheid' wordt vervangen door een salarisnorm in plaats van de gebruikelijke kenniscriteria. De  toetsperiode wordt verlengd tot 25 jaar en werknemers die binnen een straal van 150 kilometer van het grensgebied wonen, vallen in de toekomst buiten de regeling. 

Inkomenscompensatie
Het kabinet probeert op een aantal punten de koopkracht van de lagere en middeninkomens te repareren. Zo zal de grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) sneller plaatsvinden. Hogere inkomens gaan hierdoor relatief meer premie betalen. De algemene heffingskorting gaat flink omhoog en hiervan profiteren vooral de lagere inkomens.

Werkende ouders 
Werknemers met kinderen krijgen een inkomensafhankelijke combinatie korting van 230 euro. Hier staat weer tegenover dat de kinderbijslag omlaag gaat. Bovendien wordt de toeslag kinderopvang gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van ouders. Het kabinet trekt  420 miljoen euro minder uit aan kinderopvang.

Verhoging inzetbaarheid
*Een 'mobiliteitsbonus' moet bedrijven stimuleren om bijvoorbeeld oudere werknemers in dienst te nemen. Het kabinet wil minder laaggeschoolde arbeidsmigranten toelaten zodat Nederlandse werklozen minder concurrentie hebben van goedkope arbeidskrachten.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageerde eerder al positief op de nieuwe plannen.
‘Het kabinet kiest in zijn plannen voor 2012 voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart', zo luidt de reactie in een persbericht.  De vakbonden vinden dat de hoogste inkomens nog teveel buiten schot blijven. 

Zie voor meer informatie Prinsjesdag2011.

 

 

Reageer op dit artikel