nieuws

Sportieve werknemers verzuimen minder

Instroom

Sportieve werknemers verzuimen minder

Nederland kan 380 tot 930 miljoen euro per jaar besparen als meer medewerkers gaan sporten en intensiever bewegen. Als alle werknemers de fitnorm halen, dus drie keer per week 20 minuten sporten, levert dat bijna 1 miljard op.

Tot die conclusie komt het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds. Zij lieten PwC en TNO onderzoek verrichten naar de kosten en baten van sportieve werknemers. De instellingen roepen de overheid op meer te investeren in sportfaciliteiten op het werk. "Wat ons betreft een inkopper voor overheidsbeleid: zeker gezien de geplande verhoging van de pensioenleeftijd is dit een ijzersterk argument voor duurzame inzetbaarheid van werknemers in een vergrijzende en krapper wordende arbeidsmarkt", aldus Clémence Ross en Sybilla Dekker namens respectievelijk het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Diabetes Fonds.

Sluipmoordenaar 
Werknemers die voldoende bewegen, lopen minder risico op chronische ziekten en ze zullen zich minder vaak ziek melden. Een zittend bestaan is daarentegen een ‘sluipmoordenaar': wie weinig beweegt, verzuimt meer en vergroot zijn kans om diabetes of hart- en vaatziekten te krijgen. Het stimuleren van bewegen levert het bedrijfsleven veel geld op, blijkt uit dit onderzoek. Dat intensief bewegen de meeste ‘winst' oplevert is opmerkelijk omdat juist intensief bewegen gepaard gaat met een relatief hoog blessurerisico. Met een econometrisch model is berekend dat de baten hoger zijn omdat het hogere verzuim door sportblessures van sportende werknemers ruimschoots wordt gecompenseerd: sportende werknemers verzuimen gemiddeld minder dan hun niet-sportende collega's.

Traplopen
Als alle werknemers in Nederland flink bewegen dan levert dat de BV Nederland op jaarbasis een bedrag op van maximaal 930 miljoen euro, omdat er minder verzuimkosten zijn. Maar het niet waarschijnlijk dat alle werknemers te porren zijn die fitnorm te halen. De onderzoekers hebben daarom ook een realistischer scenario doorgerekend. Als het aantal werknemers dat flink gaat bewegen met een kwart toeneemt, is de winst altijd nog 380 miljoen euro, blijkt uit modelberekeningen. NISB en Diabetes Fonds hebben alvast een suggestie voor bedrijven: volgende week is de vijfde landelijke Traplopen, waarmee zij hun werknemers willen  stimuleren tot bewegen. Via traploopweek.nl kunnen werkgevers materialen en nuttige adviezen downloaden.

Reageer op dit artikel