nieuws

Starter hecht aan psychologisch contract

Instroom

Starter hecht aan psychologisch contract

Werkgevers die verwachtingen over een goede werksfeer en groeimogelijkheden niet waar maken, plegen psychologische contractbreuk. Voor jongere werknemers is dat een reden om te vertrekken, hun oudere collega's blijven, maar zijn minder gemotiveerd.

Dit constateert Anne Hootsen van Improvels die een literatuuronderzoek deed naar dit fenomeen. Volgens haar nemen werkgevers het psychologische contract onvoldoende serieus en hechten zij vooral aan het ondertekenen van het papieren contract. Werknemers hechten meer waarde aan de ongeschreven afspraken.

Nieuwe baan
De discrepantie tussen beiden kan in de toekomstige werksituatie verstrekkende negatieve gevolgen hebben, waarschuwt Hootsen. Psychologische contractbreuk is voor starters de meest doorslaggevende reden om op zoek te gaan naar nieuwe baan. Zij beginnen vaak heel enthousiast, willen zich snel ontplooien en hebben hoge verwachtingen als zij nieuw binnenkomen in een organisatie. Daardoor zijn ze ook sneller teleurgesteld als hun verwachtingen niet uitkomen. 

Hoewel oudere werknemers vaker blijven zitten, nemen ze meer afstand. Ze raken minder gemotiveerd maar zijn eerder geneigd zich erin te schikken.

Evaluatie
Werkgevers doen er volgens Hootsen goed aan na te gaan welke verwachtingen hun werknemers hebben, en moeten daarbij rekening houden met de verschillende generaties. Wie goede doorgroeimogelijkheden belooft, moet dit ook waar maken. Evaluatiegesprekken en medewerkertevredenheidsonderzoeken zijn een uitgelezen kans om het psychologisch contract op de kaart te zetten.

Reageer op dit artikel