nieuws

Te weinig zicht op zelfmoord onder politiepersoneel

Instroom

Te weinig zicht op zelfmoord onder politiepersoneel

In tegenstelling tot andere Europese landen hebben Nederlandse politiekorpsen geen beleid om zelfmoord onder medewerkers te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het aantal zelfdodingen onder agenten is ongeveer drie keer hoger dan het gemiddelde, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Over de Nederlandse situatie is onvoldoende informatie beschikbaar. Volgens de onderzoekers komt dat mede door een gebrekkige registratie. Het aantal zelfdodingen onder politiemensen komt neer op ongeveer vijf per jaar, maar de onderzoekers vermoeden dat dit cijfer hoger ligt.
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie liet vorige week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij maatregelen gaat nemen. ‘We moeten er alles aan doen om zo min mogelijk (pogingen tot) zelfdodingen binnen onze organisatie te hebben. Iedere suïcide van een agent die wordt veroorzaakt door een tekortschietende zorg en aandacht in de politieorganisatie, moet voorkomen worden.' Opstelten geeft toe dat de registratie ‘te wensen overlaat'. Politiebond ACP betreurt het dat er geen overzicht bestaat omdat het dan moeilijk wordt om het probleem aan te pakken.

Reageer op dit artikel