nieuws

Tweederde Nederlanders wil ander pensioenstelsel

Instroom

Tweederde Nederlanders wil ander pensioenstelsel

Bijna tweederde van de Nederlanders (68%) geeft toe dat het pensioenstelsel moet veranderen omdat het onbetaalbaar wordt of omdat anders de jongere generatie niets overhoudt

20% wil het pensioenstelsel vooral houden zoals het nu is en 13% weet het niet. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van de FNV, onder ruim 3.000 Nederlanders. Als gevraagd wordt om te kiezen tussen de plannen van minister Kamp, niets wijzigen aan het stelsel, of het pensioenakkoord, dan kiest 62 % voor het pensioenakkoord. Daarmee stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, maar blijft stoppen met 65 jaar mogelijk. Ook gaat de AOW extra omhoog tot 2028. Een vijfde van de Nederlanders ziet dat niet zitten en wil het liefst alles bij het oude laten. 19 % wil dat minister Kamp zijn eigen plannen doorvoert. Met die plannen, vastgelegd in het regeerakkoord, is eerder stoppen niet mogelijk en stijgt de AOW-uitkering niet extra. 

Gevraagd naar wat mensen het belangrijkst vinden bij inrichting van een nieuw stelsel, antwoordt
 41 % dat mensen met zware beroepen en lagere inkomens de mogelijkheid moeten houden om met 65 jaar met pensioen te kunnen gaan. 'Dit is wederom een belangrijk signaal aan minister Kamp', zegt Peter Gortzak, vice-voorzitter van FNV en onderhandelaar pensioenakkoord.  'In het akkoord hebben wij met werkgevers en minister Kamp afgesproken dat stoppen met 65 jaar mogelijk moet blijven. In de uitwerking blijkt dit helaas nog niet voldoende geregeld te zijn voor die mensen die het hardste nodig hebben. Daarom hebben wij bij de politiek al eerder aangedrongen op compensatie. De Tweede Kamer steunt ons daarin, dus minister Kamp is nu echt aan zet om dit goed te regelen.'

Daarnaast vindt een kwart van de Nederlanders het vooral van belang dat er goed toezicht op de pensioenfondsen wordt geregeld, als het pensioenakkoord wordt uitgewerkt. Als mensen mogen 'ranken' wat het belangrijkst is van één tot vier – zekerheid, een pensioen dat meestijgt met de prijsstijgingen, flexibiliteit of  betaalbaarheid – dan blijken de meningen van Nederland uiteen te lopen. Wel kiezen de meeste mensen voor zekerheid, maar vinden veel mensen het daarnaast belangrijk dat pensioenen meestijgen met de prijzen in de supermarkt. Deze twee zaken staan op gespannen voet door de economische crisis en de stijgende levensverwachting. 

56 % van de Nederlanders vindt het goed dat de pensioenlasten en -lusten nu gedeeld worden en dat er dus gezamenlijk wordt gespaard voor het pensioen. Maar 37% zou liever zelf voor zijn of haar pensioen sparen. Voor de  groep onder 30 jaar is dit 50%. 

Reageer op dit artikel