nieuws

Uitzendkracht krijgt meer rechten

Instroom

Uitzendkracht krijgt meer rechten

De regelgeving voor uitzendwerk wordt aangepast aan de richtlijnen van de Europese Unie. Minister Kamp heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend.

Dat meldt het AWVN. Het wetsvoorstel bevat een aantal aanpassingen van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Uitzendkrachten hebben volgens het voorstel voortaan recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die werkzaam in gelijkwaardige functies bij de inlener. Dit gaat bijvoorbeeld om het salaris, feestdagen en vakantiedagen en vergoedingen zoals reiskosten. Ook de regels omtrent de arbeidstijden zoals pauzes, rusttijden, nachtarbeid, duur van vakanties worden gelijkgeschakeld. 

Een andere wijziging is dat de inlenende partij uitzendkrachten voortaan moet inlichten over interne vacatures, zodat zij dezelfde kansen op een vaste baan hebben als de werknemers die bij de inlener in dienst zijn. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een belemmeringsverbod: uitzendkrachten  mogen niet belemmerd worden om bij de inlener in dienst te treden. Maar uitzendbureaus kunnen wel een vergoeding hiervoor vragen.

Reageer op dit artikel