nieuws

Vergrijzing grootste zorg werkgevers Noorden

Instroom

Vergrijzing grootste zorg werkgevers Noorden

De uitstroom van oudere werknemers is de grootste zorg van werkgevers in Noord-Nederland. Dat blijkt uit een enquête van UWV onder middelgrote en grote werkgevers.

Werkgevers in Noord-Nederland verwachten minder nieuwe banen dan een jaar geleden. Veertig procent van de werkgevers verwacht geen veranderingen in de vraag naar personeel en ruim 20 procent verwacht minder mensen nodig te hebben. Als belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren noemen zij het opvangen van de uitstroom van oudere werknemers.

Pessimistischer
Jaarlijks organiseert UWV een reeks werkgeverscongressen verspreid over het land. Deelnemers aan de congressen wordt gevraagd naar hun verwachtingen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De enquête laat zien dat werkgevers iets pessimistischer zijn dan in 2010. Toen gaf 15 procent aan een afname van de vraag naar personeel te verwachten, dit jaar is dat 21 procent. Werving van personeel heeft net als vorig jaar weinig aandacht, slechts 14 procent ziet het als belangrijkste aandachtspunt. Vergrijzing staat daarentegen hoger op de agenda van bedrijven dan in 2010: 44 procent noemt het opvangen van de uitstroom van oudere werknemers het belangrijkste aandachtspunt, tegen 38 procent vorig jaar.

Voorloper
Dezelfde vergrijzing speelt de komende jaren een belangrijke rol bij de kansen op een baan voor werkzoekenden, zo verwacht UWV. Het Noorden kenmerkt zich hierbij enigszins als voorloper, zo blijkt uit een recente arbeidsmarktschets van UWV WERKbedrijf voor Drenthe, Groningen en Friesland. In de sectoren zorg en welzijn, overheid, onderwijs, transport en bouw is het percentage 55-plussers relatief hoog. In deze nu reeds vergrijsde sectoren zullen de komende jaren bijna 38.500 werknemers de noordelijke arbeidsmarkt verlaten.

Reageer op dit artikel