nieuws

Vrouwelijke arts allergisch voor predikaat moeder

Instroom

Vrouwelijke arts allergisch voor predikaat moeder

Vrouwelijke artsen kunnen prima carrière maken als ze moeder zijn, maar ze willen tijdens hun werk niet aangesproken worden op hun moederschap.

Dat blijkt uit onderzoek waarop bedrijfskundige Berber Pas van de Radboud Universiteit Nijmegen is gepromoveerd.  Pas: ‘Als vrouwelijke dokters met kinderen carrière willen maken zitten stereotype, tegengestelde verwachtingen over hun rol als ‘goede' moeder en ‘goede' arts hun danig in de weg. Ze worden met de huidige aandacht voor werk-privébalans vooral aangesproken op hun rol als de werkende moeder.

Uit mijn onderzoek blijkt dat het hebben van kinderen geen effect heeft op hun ambitie. Ze hebben zelfs minder traditionele rolopvattingen over moederschap dan vrouwelijke artsen zonder kinderen.'
Het aantal vrouwen in medische topfuncties blijft ondanks allerlei stimuleringsmaatregelen laag. Pas: 'Veel familie- of vrouwvriendelijk beleid loopt het risico rolbevestigend en stigmatiserend te worden in de uitwerking op de werkvloer. Het zal dominante beeldvorming over wat vrouwen en mannen behoren te doen weinig veranderen.'

Pas stelt dat er een belangrijke rol ligt bij alle betrokkenen: de artsen zelf, de leidinggevenden, collega's en P&O-ers. Zij kunnen gezamenlijke afspraken maken over de verdeling van carrièrebevorderende – taken. ‘Dwars tegen de heersende beelden en veilige aanpak in durven gaan. Dat is belangrijk en daar lijkt het nu, met de toenemende behoefte aan medisch personeel, de hoogste tijd voor'.

Reageer op dit artikel