nieuws

Werkgevers boos over wijziging 30%-regel

Instroom

Werkgevers boos over wijziging 30%-regel

Werkgeversorganisatie AWVN kraakt het voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën om de 30%-regeling dit najaar aan te passen. Volgens de werkgevers pakken de wijzigingen zeer nadelig uit.

De 30%-regeling is forfaitaire vrijstelling in de loonbelasting voor bepaalde werknemers die naar het buitenland worden uitgezonden of vanuit het buitenland worden geworven. Weekers liet vorige week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de regeling op de schop moet. 
Hij  wil het criterium ‘specifieke deskundigheid' in de toekomst vervangen door een salarisnorm in plaats van de gebruikelijke kenniscriteria. Ook stelt hij voor de toetsperiode te verlengen tot 25 jaar, waardoor eerdere werkervaring in het buitenland ervoor kan zorgen dat de werknemer geen recht meer heeft op de korting.

Het AWVN toont zich nog het meest bezorgd over het plan om werknemers die binnen een straal van 150 kilometer van het grensgebied werken uit te sluiten van de 30%-regeling. De werkgevers vrezen dat het hierdoor lastiger voor bedrijven wordt om schaars personeel aan te trekken. Zij menen dat de staatssecretaris met deze brief ten onrechte de indruk werkt dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van de huidige 30%-regeling. De Nederlandse economie is juist zeer gebaat bij deze belastingmaatregel, stellen zij. Een woordvoerder van de AWVN stelt op de eigen website: ‘Wij verwachten met betrekking tot deze norm dat de uitvoering in de praktijk tot veel vragen en onduidelijkheden zal leiden en de druk op de handhaving door de belastingdienst zal doen vergroten. Deze aanpak druist rechtstreeks in tegen de trend om de handhavingsregels te vereenvoudigen.'

 

Reageer op dit artikel