nieuws

Werkgevers Limburg en Brabant verwachten krimp

Instroom

Werkgevers Limburg en Brabant verwachten krimp

Ruim 20 procent van de werkgevers in Brabant en Limburg verwacht komende tijd minder mensen nodig te hebben en 42 procent verwacht geen veranderingen in de vraag naar personeel. In 2010 was dit nog 14 en 38 procent.

Hun grootste zorg voor de toekomst is het opvangen van de uitstroom van oudere werknemers. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder middelgrote en grote werkgevers in Zuidoost Nederland. De enquête laat zien dat werkgevers pessimistischer zijn dan in 2010. Toen gaf 14 procent aan een afname van de vraag naar personeel te verwachten, dit jaar is dat 21 procent. Werving van personeel heeft net als vorig jaar weinig prioriteit, slechts 13 procent ziet het als belangrijkste aandachtspunt. Vergrijzing staat daarentegen hoger op de agenda van bedrijven dan in 2010: 42 procent noemt het opvangen van de uitstroom van oudere werknemers het belangrijkste aandachtspunt, dat was vorig jaar 41 procent.

Uit een recente arbeidsmarktschets van UWV WERKbedrijf voor Limburg en Oost- en Midden Brabant blijkt dat de komende jaren relatief veel oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten, terwijl er weinig jongeren de arbeidsmarkt zullen betreden. Het probleem zal zich waarschijnlijk vooral voordoen bij technici en bij goed opgeleid verzorgend en medisch personeel.
De economie in Zuidoost-Nederland drijft in belangrijke mate op de export en is daarom sterk afhankelijk van de internationale economische situatie. Daarnaast is de industrie van groot belang in de regio, een sector die relatief conjunctuurgevoelig is.

Reageer op dit artikel