nieuws

Werkgevers prijzen Miljoenennota

Instroom

Werkgevers prijzen Miljoenennota

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat het kabinet ook in zijn plannen voor 2012 kiest voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart.

De lasten voor bedrijven blijven in deze kabinetsperiode gelijk aan wat in het Regeerakkoord was afgesproken, concluderen de ondernemingsorganisaties. Er komt een belangrijk pakket maatregelen dat innovatief (MKB-)ondernemerschap stimuleert, oplopend naar 2 miljard euro per jaar zoals vermeld in de deze week gepresenteerde bedrijfslevenbrief. 'De overheid heeft ervoor gekozen om onder leiding van bedrijven samen met onderwijs en onderzoek zich sterker dan ooit in te zetten voor een economie die zijn geld kan blijven verdienen. Dat is zonder meer positief en biedt uitzicht op de door het kabinet beoogde plaats in de economische top-5 van de wereld.'

Belasting
Het kabinet zet grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen. Zo verdwijnen onder andere de verpakkingenbelasting en de grondwaterbelasting. Ondernemers hoeven vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamers van Koophandel te betalen, wat veel ergernis wegneemt volgens de ondernemingsorganisaties.

Wel zijn de ondernemingsorganisaties tegen de invoering van een bankenbelasting, die de kredietruimte voor bedrijven vermindert. Verder vinden ze dat nog deze kabinetperiode de winstbelasting verder omlaag moet.

Euro
De keus van het kabinet om de euro te blijven steunen is verstandig, zo stellen de ondernemingsorganisaties. 'Er zijn grote Nederlandse export- en investeringsbelangen in het geding, die hard geraakt zullen worden als de euro en Europa uiteenvallen. Het brengt bovendien een schok op de financiële markten te weeg, met grote chaos tot gevolg.'

Reageer op dit artikel