nieuws

Expats minder succesvol door relatieproblemen

Instroom

Uitgezonden werknemers hebben door hun verblijf in het buitenland dikwijls relatieproblemen. Expat-stellen moeten zich daarom goed voorbereiden op de nieuwe omstandigheden. Werkgevers moeten naast de medewerker ook de partner goed begeleiden.

Expats minder succesvol door relatieproblemen

Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Kim van Erp, die hierop 20 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekster meent dat bedrijven naast de werknemer ook de partners moeten begeleiden. Dit vergroot de kans op een succesvolle missie.

De mate van succes in het werk hangt mede af van het welzijn van hun partners, zo bleek al uit eerder onderzoek. Als de partners ongelukkig zijn, gaat dit ook ten koste van het werk van de medewerker. Van Erp onderzocht de invloed van onder meer relatiestress op het welslagen van buitenlandse missies. Hiertoe legde ze vragenlijsten voor aan meer dan honderd Nederlandse expat-koppels over de hele wereld.

In het buitenland veranderen de rollen van expats en hun partners. De expats besteden meer tijd aan hun werk; hun partners hebben vaak geen baan. Taken en verantwoordelijkheden worden hierdoor minder gelijkwaardig verdeeld. Naast de financiële afhankelijkheid, leidt het buitenlands verblijft vaak tot een gevoel van onrechtvaardigheid. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan, die koppels belemmeren zich aan hun nieuwe leven aan te passen. Van Erp: "De resultaten van mijn onderzoek vertonen grote gelijkenissen met onderzoek naar het krijgen van een eerste kind. Koppels maken in deze situaties soortgelijke ervaringen door."

Werkgevers kunnen met voorlichting, netwerkmogelijkheden en hulp van een maatschappelijk werker of een relatiedeskundige de stellen bijstaan. Van Erp: "Bedrijven moeten ook de partner serieus begeleiden. Zo vergroten ze de effectiviteit van hun medewerker en verkleinen ze de kans dat de werknemer voortijdig met hangende pootjes op de stoep staat."

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels