nieuws

Benelux-aanpak voor Europese migranten

Instroom

Benelux-aanpak voor Europese migranten

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ijvert voor een gezamenlijke aanpak van Nederland met België en Luxemburg (Benelux) om de toestroom van Oost-Europese arbeidsmigranten beter beheersbaar te maken.

Als eerste stap hiertoe ondertekenen in Brussel de Nederlandse ambassadeur in België, Henne Schuwer, namens Kamp en zijn Vlaamse collega-ministers Freya Van den Bossche en Geert Bourgeois met diverse steden in Nederland en Vlaanderen vanmorgen een overeenkomst.

De bedoeling is deze samenwerking te verbreden naar de rest van de Benelux. De aanpak van uitbuiting van arbeidsmigranten, slechte huisvesting en een toenemend beroep op sociale voorzieningen, zoals de bijstand, door onder meer Polen zou effectiever kunnen als op landelijk en lokaal niveau de handen meer ineen worden geslagen en ervaringen worden uitgewisseld.

Zo heeft Kamp eerder deze maand al met Vlaanderen afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van malafide uitzend- en detacheringsbureaus die veelal met arbeidsmigranten werken en vaak grensoverschrijdend actief zijn.

De VVD-bewindsman werkt al een tijd aan maatregelen om misstanden met Oost-Europese arbeidsmigranten aan te pakken. Daarbij benadrukt hij telkens niet te willen tornen aan het principe van vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Volgens hem zijn Polen en andere EU-burgers in ons land welkom als ze werken en zelf in hun bestaan kunnen voorzien, maar hij waarschuwt ook voor problemen.

Kamp vindt het ongewenst dat door onder meer Polen steeds vaker een beroep wordt gedaan op de bijstand of de daklozenopvang. Nederland is in zijn ogen met relatief hoge uitkeringen aantrekkelijk voor bepaalde migranten. Hij wil meer aandacht binnen de EU voor de verschillen in welvaart en sociale voorzieningen tussen lidstaten en de migratie-effecten hiervan.

Reageer op dit artikel