nieuws

Vrouw heeft minder salaris en vrije tijd

Instroom

Werkende vrouwen maken in vergelijking met mannen langere dagen voor minder geld. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek naar de loonverschillen in elf landen van Loonwijzer. Hiervoor werden de afgelopen vijf jaar ruim een half miljoen respondenten geconsulteerd.

Vrouw heeft minder salaris en vrije tijd

De uitkomst geldt voor vrijwel alle regio's, sectoren en beroepen. Wel is het zo dat hoe ontwikkelder de economie en hoe minder traditioneel de samenleving, des te kleiner deze loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn. In Nederland is die bijvoorbeeld gemiddeld 16 procent, in Denemarken slechts 9 procent. Aan de onderkant zit een land als India, waar werkende vrouwen gemiddeld 36 procent minder verdienen dan hun mannelijke beroepsgenoten voor werk van vergelijkbare kwaliteit.

Naast dit stabiele patroon ontwikkelt zich een groeiend bewustzijn onder vrouwen van deze scheve situatie en neemt hun onvrede daarover toe. Want na de werkdag nemen ze meestal 's avonds de huishouding voor hun rekening, in tegenstelling tot de meeste mannen met een baan. Met deze traditionele rolverdeling gaan steeds minder werkende vrouwen akkoord, zo blijkt uit het vergelijkende Loonwijzeronderzoek ter gelegenheid van internationale Vrouwendag op 8 maart. Het rapport maakt ook duidelijk dat de heersende loonongelijkheid niet verklaard kan worden doordat vrouwen door de bank genomen minder bekwaam of lager opgeleid zouden zijn dan mannen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels