nieuws

Kabinet wil strengere selectie crèchemedewerkers

Instroom

Het kabinet stelt dat er voortaan minstens twee medewerkers op een groep moeten staan in een kinderdagverblijf. Ook moeten de procedures voor werving, selectie en screening van nieuwe pedagogisch medewerkers worden aangescherpt.

In een brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet weten de aanbevelingen over te nemen die de commissie-Gunning heeft gedaan naar aanleiding van de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam.

Vierogenprincipe
Eén van de aanbevelingen is het zogenaamde ‘vierogenprincipe'. Dit houdt in dat er twee volwassenen aanwezig moeten zijn, die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Het kabinet is van mening dat alleen van dit principe kan worden afgeweken als het in de uitvoeringspraktijk tot problemen leidt, zoals bijvoorbeeld bij kleine kindercentra. Daarnaast is het van belang dat bestaande regels worden nageleefd en dat daar controle en handhaving op plaats vindt.

Meldplicht
Het kabinet zal, na overleg met onder meer de kinderopvangbranche, de gemeente Amsterdam,    Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland en het Openbaar Ministerie, voor de zomer de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de te nemen maatregelen.
 Er is een wetsvoorstel gereed voor het invoeren van een meldplicht voor professionals bij seksueel misbruik. Tevens zet het kabinet in Europees verband in op het verplicht stellen van het uitwisselen van strafdossiers tussen EU-landen. Dit om te voorkomen dat iemand die in een ander land is veroordeeld voor een zedendelict, in Nederland in de kinderopvang kan werken.  

Vertrouwen
In de brief spreekt het kabinet zijn vertrouwen uit over de ongeveer 80.000 medewerkers die dagelijks in de kinderopvang werken. Tegelijkertijd constateren de bewindslieden dat de enorme groei in de kinderopvang geleid heeft tot verschillen in kwaliteit. Het kabinet doet een oproep aan de branche om op dit gebied ook zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels