nieuws

Nederland moet Polen paaien nu tekorten dreigen

Instroom

Het hard aanpakken van uitbuiting, malafiditeit onder foute uitzendbureaus en huisjesmelkers moet Nederland aantrekkelijk houden voor Poolse werknemers. Er dreigt een tekort aan Oost-Europese arbeidskrachten nu zij sinds 1 mei ook probleemloos kunnen werken in Duitsland en Oostenrijk.

Nederland moet Polen paaien nu tekorten dreigen

Er worden tekorten in sectoren als tuinbouw, vleesverwerkende industrie, metaalindustrie en transport verwacht. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder de leden van de ABU, de koepelorganisatie voor uitzendondernemingen. De ABU pleit ervoor dat gemeenten en rijksoverheid maatregelen treffen om Nederland aantrekkelijk te houden voor Oost-Europese arbeidsmigranten.

Van de respondenten verwacht het merendeel, ruim 40 procent dat het aanbod van Oost-Europese
arbeidsmigranten op korte termijn (2011) zal dalen. 33 procent verwacht dat het aanbod gelijk blijft. Op lange termijn verwacht 43 procent dat het aanbod daalt. Een grote meerderheid verwacht dat door de openstelling van de Duitse en Oostenrijkse grenzen het aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten negatief van invloed zal zijn op de sectoren tuinbouw, landbouw, metaalindustrie, vleesverwerkende industrie, reiniging en transport.

Jurriën Koops, adjunct directeur van de ABU. 'Het initiatief van minister Kamp om langdurig werklozen te stimuleren aan de slag te gaan juichen wij toen, het aanbod zal alleen lang niet voldoende zijn. Het is onmogelijk om zonder arbeidsmigranten sectoren als de land- & tuinbouw, transport, metaalsector en reiniging draaiende te houden. Daarvoor is het van groot belang dat we met z'n allen de economische noodzaak inzien van de arbeidsmigranten en de juiste maatregelen treffen om ze hier te houden. ABU-leden vinden dat het kabinet op dit punt onvoldoende scoort.'

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels