nieuws

Vorig jaar minder gedwongen ontslagen

Instroom

Het aantal gedwongen ontslagen is vorig jaar met 14 procent gedaald in vergelijking met 2009. Dat komt door het economisch herstel. Toch nam het aantal ontslagen door faillissementen toe, aldus het CBS.

Vorig jaar minder gedwongen ontslagen

Vorig jaar zijn 105.000 werknemers gedwongen ontslagen. In 2009 waren dat er nog 122.000. In 2009 nam het aantal gedwongen ontslagen door de economische recessie sterk toe, maar de toename was aanzienlijk minder dan in de periode 2001-2003. Dit is mede te danken aan de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd. Hierdoor konden bedrijven werknemers in dienst houden, die ze anders hadden ontslagen, zo stelt het CBS.  

Faillissement
De rechtbanken kregen vorig jaar 22.100 verzoeken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, een kwart minder dan in 2009. Het UWV verleende 25.700 ontslagvergunningen in 2010. Dat is 30 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal ontslagen door faillissement steeg daarentegen: van 55.400 in 2009 tot 56.800 in 2010. Weliswaar waren er minder bedrijfsfaillissementen dan in 2009, maar daar zaten wel enkele grote bedrijven bij met relatief veel werknemers.

Arbeidsongeschiktheid
Bij ontslag via het UWV zijn bedrijfseconomische omstandigheden in de meeste gevallen de aanleiding. In 2010 gold dit voor drie kwart van de door het UWV verleende ontslagvergunningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële problemen, reorganisaties of het afstoten van taken. Een andere veel voorkomende grond voor ontslag via het UWV is arbeidsongeschiktheid. Hierin is de afgelopen jaren echter een geleidelijke daling zichtbaar. In 2010 verleende het UWV 5.300 ontslagvergunningen op grond van arbeidsongeschiktheid. In 2002 waren dat er nog 19.400. Deze afname is waarschijnlijk toe te schrijven aan maatregelen om arbeidsongeschiktheid terug te dringen zoals de Wet verbetering poortwachter uit 2002 en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit 2004.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels